Årslev-graven
fra slutningen af 300-årene blev fundet i 1820 på Årslev Kirkebakke på Fyn.

Her lå to skeletter ved siden af hinanden, men kun den ene af de døde havde fået gravgaver med.

Måske var personen uden gaver en træl ?

Det enestående gravudstyr tilhørte formentlig en kvinde. Hun havde blandt andet fået bronzefade og –spande, en sølvske, en krystalkugle og et eksklusivt smykkesæt med sig.

 

OK-Klubben i Årslev

Nu nærmer tiden sig, og vi skal igen i gang med et spændende program.
Vi skal se og høre meget om livet i andre lande, og vi skal også have musik og sang,
som jo er så godt for humøret.
Vi glæder os til endnu en sæson sammen med vore medlemmer.
Alle møder holdes i Årslev Forsamlings- og Kulturhus, Bystævnet 13, Årslev.
Tid: Kl. 14 oo til 16 15 hver anden tirsdag i ulige uger.
Man skal være medlem for at deltage, og nye medlemmer er altid velkomne.
Kontingent: 150 kr. årligt. Medlemskort fornys i januar 2017.
Kaffe/te og møde koster 25 kr. pr. gang, Brød medbringer man selv.
Teletaxi er uændret: Ring 66112255 senest en time før, gerne dagen før).
Hilsen og vel mødt: Bestyrelse og Værtinder.Nu nærmer tiden sig, og vi skal igen i gang med et spændende program.
Kære OK-Medlemmer.
Så gik endnu en sommer – en meget lang og varm sommer. 
Godt for nogle, og skidt for andre!
Efteråret er begyndt, og vi har sammensat et nyt program, som vi glæder os til at præsentere for Jer, og som vi håber, I vil tage godt imod.
 
Vi holder vore møder i:
 
Årslev Forsamlings- og Kulturhus,
Bystævnet 13,


Tid: Kl. 14 00 til 16.15 hver anden tirsdag i ulige uger.
 
Man skal være medlem for at deltage, og nye medlemmer er altid velkomne.
Kontingent: 150 kr. årligt.
Medlemskort fornys i januar 2019.

 
Kaffe/te og møde koster 25,00 kr. pr. gang,
Brød medbringer man selv.
Teletaxi er uændret: Ring 66112255 senest en time før, gerne dagen før).

Hilsen og vel mødt:
Bestyrelse og Værtinder.
Som nogle måske har hørt, har EU lavet en ny Persondatalov, hvilket betyder, at alle som opbevarer oplysninger om personer, skal have en Privatlivspolitik.
Det handler om, hvordan vi opbevarer de oplysninger, vi har om Jer, og hvad vi bruger dem til.
Vi har selvfølgelig også lavet en Privatlivspolitik, som er vedlagt.
Den 
kan også læses her på hjemmeside:klik her.
Den selvejende institution OK-ÅRSLEV er en lokal pensionistklub under landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark.

Klubben har til formål på upolitisk grundlag og med frivillig indsats at virke for at give kommunens pensionister et samlingssted samt for at skabe så gode forhold som muligt for ældre og handicappede medborgere fra alle samfundslag.

Som medlemmer optages alle folke- og førtidspensionister.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til en af klubbens værtinder eller til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Klubben optager også passive støttemedlemmer.

 
PROTEKTOR
for OK-Klubberne.

Hendes Kongelige Højhed
Prinsesse Benedikte.

OK-Årslev

"Mødestedet for pensionister".

Programmet for efteråret 2018 er nu på hjemmesiden under PROGRAM.

Her findes desuden omtaler af programmet for 1ste halvår af 2019.

Det er glædeligt, at så mange bakker op omkring vore tilbud.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

OK-Årslev, formand Jytte Olsen, Bøgeparken 79, 5792 Årslev. Tlf.: 3024 1003 * E-mail: hjolsen@aarslevnet.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net