Årslev-graven

fra slutningen af 300-årene blev fundet i 1820 på Årslev Kirkebakke på Fyn.

Her lå to skeletter ved siden af hinanden, men kun den ene af de døde havde fået gravgaver med.

Måske var personen uden gaver en træl ?

Det enestående gravudstyr tilhørte formentlig en kvinde. Hun havde blandt andet fået bronzefade og –spande, en sølvske, en krystalkugle og et eksklusivt smykkesæt med sig.

 

OK-Klubben i Årslev

HUSK:

Medlemskort fornyes nu for resten af året 100Kr.

Nu nærmer tiden sig, og vi skal igen i gang med et spændende program.
Vi skal se og høre meget om livet i andre lande, og vi skal også have musik og sang,
som jo er så godt for humøret.
Vi glæder os til endnu en sæson sammen med vore medlemmer.
Alle møder holdes i Årslev Forsamlings- og Kulturhus, Bystævnet 13, Årslev.
Tid: Kl. 14 oo til 16 15 hver anden tirsdag i ulige uger.
Man skal være medlem for at deltage, og nye medlemmer er altid velkomne.
Kontingent: 150 kr. årligt. Medlemskort fornys i januar 2017.
Kaffe/te og møde koster 25 kr. pr. gang, Brød medbringer man selv.
Teletaxi er uændret: Ring 66112255 senest en time før, gerne dagen før).
Hilsen og vel mødt: Bestyrelse og Værtinder.Nu nærmer tiden sig, og vi skal igen i gang med et spændende program.

KÆRE OK_MEDLEMMER:

Så er en ”typisk” dansk sommer ved at gå på hæld, og efteråret
nærmer sig, og dermed også den nye sæson i Ok-Årslev.
Vi glæder os til at se Jer igen til det nye program, som I
forhåbentligt vil tage godt imod.
Som noget nyt, kan gæster deltage i vores møder ved at
betale 50 kr. for underholdning og 25 kr. for kaffe.
Vel mødt.

Bestyrelse og værtinder.

Nu nærmer tiden sig, og vi skal igen i gang med et spændende program.
Vi skal se og høre meget om livet i andre lande, og vi skal også have musik og sang,
som jo er så godt for humøret.
Vi glæder os til endnu en sæson sammen med vore medlemmer.
Alle møder holdes i Årslev Forsamlings- og Kulturhus, Bystævnet 13, Årslev.
Tid: Kl. 14 oo til 16 15 hver anden tirsdag i ulige uger.
Man skal være medlem for at deltage, og nye medlemmer er altid velkomne.
Kontingent: 150 kr. årligt. Medlemskort fornys i januar 2017.
Kaffe/te og møde koster 25 kr. pr. gang, Brød medbringer man selv.
Teletaxi er uændret: Ring 66112255 senest en time før, gerne dagen før).
Hilsen og vel mødt: Bestyrelse og Værtinder.Nu nærmer tiden sig, og vi skal igen i gang med et spændende program.
Vi holder vore møder i:
 
Årslev Forsamlings- og Kulturhus,
Bystævnet 13,


Tid: Kl. 14 00 til 16.15 hver anden tirsdag i ulige uger.
 
Man skal være medlem for at deltage, og nye medlemmer er altid velkomne.
Kontingent: 200 kr. årligt.

Kaffe/te og møde koster 25,00 kr. pr. gang,
Brød medbringer man selv.
Teletaxi: 63112255 senest en time før, (gerne dagen før).

Hilsen og vel mødt:
Bestyrelse og Værtinder.

OK -ÅRSLEV.

OK – Årslev er en lokal pensionistklub under
landsorganisationen Ok-Klubberne i Danmark.
Projektor er Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte.
Klubben har til formål på upolitisk grundlag og med frivillig indsats at virke for at give kommunens pensionister et samlingssted, samt at skabe så gode forhold som muligt for ældre og handicappede medborgere fra alle samfundslag.
Som medlemmer kan optages alle folke – og førtidspensionister samt efterlønnere.
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til en af klubbens værtinder eller til et
af bestyrelsesmedlemmerne.
Klubben optager også passive medlemmer.


OK -ÅRSLEV.
Den selvejende institution OK – Årslev er en lokal pensionistklub under
landsorganisationen Ok-Klubberne i Danmark. Projektor er Hendes
Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte. Klubben har til formål på upolitisk
grundlag og med frivillig indsats at virke for at give kommunens
pensionister et samlingssted, samt at skabe så gode forhold som muligt for
ældre og handicappede medborgere fra alle samfundslag. Som medlemmer
kan optages alle folke – og førtidspensionister.
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til en af klubbens værtinder eller til et
af bestyrelsesmedlemmerne.
Klubben optager også passive medlemmer.
 
PROTEKTOR
for OK-Klubberne.

Hendes Kongelige Højhed
Prinsesse Benedikte.

OK-Årslev
"Mødestedet for pensionister".
Programmet for efteråret 2023 og 1. halvår 2024 er nu på hjemmesiden under PROGRAM.
Det er glædeligt, at så mange bakker op omkring vore tilbud.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Som nogle måske har hørt, har EU lavet en ny Persondatalov, hvilket betyder, at alle som opbevarer oplysninger om personer, skal have en Privatlivspolitik.
Det handler om, hvordan vi opbevarer de oplysninger, vi har om Jer, og hvad vi bruger dem til.
Vi har selvfølgelig også lavet en Privatlivspolitik, som er vedlagt.
Den 
kan også læses her på hjemmeside:klik her.
OK-Årslev, formand Bente Andersen, Bøgeparken 113, 5792 Årslev. Tlf.: 3027 1909 * bema@aarslevnet.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net